ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินหรือโลหะขนาดเล็กในระบบสุริยะของเรา ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเคราะห์น้อย ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

แถบนี้ประกอบด้วยดาวเคราะห์น้อยหลายล้านดวง ขนาดมีความแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร

ดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตรวจพบมา ชื่อว่า เวสตา (Vesta) มีความกว้าง 530 กิโลเมตร และดาวเคราะห์น้อยยังสามารถสังเกตได้จากดาวเทียม

NEOSSat เป็นดาวเทียมดวงแรกของแคนาดา ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับและติดตามดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเทียม ขยะอวกาศ และดาวเคราะห์นอกระบบ โดยมีหน้าที่สำคัญก็คือจับตาดูดาวเคราะห์น้อย ที่อาจเป็นอันตรายต่อโลกของเราได้