ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐอเมริกา วันที่ 8 เมษายน 2567 (ตามวันและเวลาท้องถิ่น) เงามืดของดวงจันทร์ โดยดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์เข้าสู่ช่วงสุริยุปราคาบางส่วนในเวลา 12:28 น. หลังจากนั้นเวลา 13:46 น. ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทั้งดวง เข้าสู่ช่วงสุริยุปราคาเต็มดวง กินเวลานาน 4 นาที 17 วินาที ท้องฟ้ามืดจนสามารถสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์ บนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า

สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้ ประเทศไทย ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ แต่จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ซึ่งสามารถสังเกตได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าของวันที่ 2 สิงหาคม 2570 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17:54 – 18:45 น. ตามเวลาประเทศไทย


ภาพจาก: NASA