เทคโนโลยีอวกาศ

ภาพถ่ายการปล่อยดาวเทียมคิวบ์แซท (CubeSat) ซึ่งดีดตัวออกจากด้านนอกของโมดูลห้องห้องปฏิบัติการคิโบ (Kibo Moule) ของสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมอง…

Int-Ball หน้าตาน่ารัก คือโดรนหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA เป็นหุ่นยนต์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม และเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซ็นติเมตร ที่สามารถ…

บทความโดย นายแพงมาก พุ่มมาก
สมาคมยุวชนอวกาศไทย


หินดวงจันทร์ที่กำลังจะกล่าวถึงนี้เป็นหินดวงจันทร์ที่ไม่ได้มาจาก #ดวงจันทร์ แต่เป็นการสร้างหินขึ้นมาโดยให้มีคุณสมบัติคล้าย…