เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy): โอกาสที่ประเทศไทยต้องพร้อม

โดย ดร.วทัญญู สุขเสงี่ยม 12 กันยายน 2564 การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีมา…

อ่านต่อ เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy): โอกาสที่ประเทศไทยต้องพร้อม