เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)

เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard) อลัน เชพเ…

อ่านต่อ เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)

แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) นักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 249…

อ่านต่อ แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) นักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

จริงหรือไม่? เมื่อมองลงมาที่โลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ เราจะมองเห็นแต่ผืนน้ำ

แมตเธียส เมาเรอร์ (Matthias Maurer) นักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ช…

อ่านต่อ จริงหรือไม่? เมื่อมองลงมาที่โลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ เราจะมองเห็นแต่ผืนน้ำ