เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)

เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard) อลัน เชพเ…

อ่านต่อ เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)

เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy): โอกาสที่ประเทศไทยต้องพร้อม

โดย ดร.วทัญญู สุขเสงี่ยม 12 กันยายน 2564 การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีมา…

อ่านต่อ เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New Space Economy): โอกาสที่ประเทศไทยต้องพร้อม

NEOSSat ดาวเทียมจับตาดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินหรือโลหะขนาดเล็กในระบบสุริยะของเรา ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเ…

อ่านต่อ NEOSSat ดาวเทียมจับตาดาวเคราะห์น้อย