ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ

ดวงจันทร์ (Moon) เป็นดาวบริวารตามธรรมชาติของโลก อยู่ห่างออกไปเฉลี่ยประมาณ 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์มีแกนกลาง (core) ชั้นแมนเทิล (mantle) และชั้นเปลือก (crust) ที่แตกต่างกันต…

ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับโลก ดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างมากทั้งในชีวิตประจำวันของมนุษย์

โครงสร้างและส่วนประกอบ

ด…

หลุมอุกกาบาตนี้ ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากภาพถ่ายเนินฝุ่นของภูเขาไฟพาโวนิส มอนส์ (Pavonis Mons) บนดาวอังคาร ถ่ายโดยยานอวกาศ Mars Reconnaissance Orbiter ของนาซา ซึ่งโคจรอยู่รอบดาว…