NEOSSat ดาวเทียมจับตาดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินหรือโลหะขนาดเล็กในระบบสุริยะของเรา ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเ…

อ่านต่อ NEOSSat ดาวเทียมจับตาดาวเคราะห์น้อย

เด็กไทยเจ๋ง ! คว้าอันดับ 3 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA

เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ‘ทีมกาแล็กติก 4’ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) …

อ่านต่อ เด็กไทยเจ๋ง ! คว้าอันดับ 3 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA

มจพ. เตรียมปล่อยดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) ฝีมือนักวิจัยไทยขึ้นสู่วงโคจร

แนคแซท 2 หรือ KNACKSAT-2 เป็นโครงการดาวเทียมคิวบ์แซท (CubeSat) ขนาด 3U (30 x 10 …

อ่านต่อ มจพ. เตรียมปล่อยดาวเทียมแนคแซท 2 (KNACKSAT-2) ฝีมือนักวิจัยไทยขึ้นสู่วงโคจร