แสงเหนือ-แสงใต้

ปัจจุบัน ดวงอาทิตย์กำลังมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางพลังงานในระดับสูง โดยส่งผลถึงโลกด้วยพายุสุริยะลูกใหญ่ซึ่งทรงพลังที่สุดในรอบ 20 ปี และยังปะทุโซลาร์แฟลร์ หรือเปลวสุ…