จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเชื้อเพลิงของดวงอาทิตย์หมดลง ในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้า

ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ 4,500 ล้านปีแล้ว ซึ่งอายุขัยของดวงอาทิตย์คือ 10,000 ล้านปี นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาดาวฤกษ์มากมายที่เหมือนดวงอาทิตย์ ทำให้รู้ว่า ระบบสุริยะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต

ขั้นแรก ดวงอาทิตย์จะขยายตัวโตขึ้น และเย็นลงเล็กน้อย เกิดเป็น “ดาวยักษ์แดง” เมื่อดวงอาทิตย์มาถึงจุดนี้ มันจะกลืนกินดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะทั้งหมด รวมถึงโลกของเรา

ท้ายที่สุดดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวแคระขาว ที่มีขนาดเล็กมาก มีความหนาแน่นสูง และนี่คือวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ใน อีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าครับ

แต่ดาวฤกษ์ก็ยังมีชีวิตหลังความตาย สสารที่กระจายไปในอวกาศมันจะไปรวมตัวกัน ก่อเกิดเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์รุ่นใหม่ ๆ ต่อไป