สโลวาเกีย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำสหรัฐอเมริกา และ บิล เนลสัน ผู้บริหารของ NASA ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงอาร์ทิมิส (Artemis Accords) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา...