“เขตอาศัยได้” (Habitable zone) คือ บริเวณพื้นที่รอบดาวฤกษ์ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป และไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน ที่สำคัญคือมี “น้ำ” ในสภาวะของเหลวซึ่งเป็นโอกาสให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้

ในระบบสุริยะของเรามีโลกและดาวอังคาร โคจรอยู่ในเขตอาศัยได้ นอกจากนี้ ยังมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยในปีที่ผ่านมาทาง NASA ได้เปิดเผยการค้นพบเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงใหม่ ที่ชื่อว่า “TOI 700 d” ซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้มีลักษณะพิเศษคือ ขนาดของดาวเทียบเท่ากับโลก รวมถึงมีวิถีโคจรอยู่ในบริเวณ habitable zone หรือเขตอาศัยได้

ดาว “TOI 700 d” จัดเป็นดาวเคราะห์แคระชั้น M มีขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อยราว 20% พื้นที่ 86% ของดาวได้รับพลังงานจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียง และใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ราว 37 วัน

การค้นพบครั้งนี้ เป็นผลงานของทีมนักวิจัยในโครงการ TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ซึ่งเป็นดาวเทียมภายใต้โครงสำรวจดาวเคราะห์ชั้นนอกระบบสุริยะของ NASA

NASA ยังได้ใช้แบบจำลองเพื่อประเมินดาว TOI 700 d โดยคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวถูกปกคลุมด้วยมหาสมุทร มีลักษณะชั้นบรรยากาศหนาแน่น พบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเหมาะสมแก่การเกิดสิ่งมีชีวิต

การค้นพบครั้งนี้ ถือเป็นการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่สำคัญ เนื่องจากมันอยู่ในระยะไม่ไกลมากจากโลก แถมอยู่ในโซนอาศัยได้ซึ่งถือเป็นดาวตัวเลือกที่ดีที่นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามพฤติกรรมของดาวได้ในอนาคต