ชุดนักบินอวกาศ

ขณะอยู่ในอวกาศ เช่น ด้านนอกของสถานีอวกาศ ถ้านักบินอวกาศ ถอดชุดอวกาศ จะเกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกายทันที เนื่องจากสภาพแวดล้อมในอวกาศเป็นอันตรายและไม่เอื้ออำนวยต่อชีวิต…