ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุหินหรือโลหะขนาดเล็กในระบบสุริยะของเรา ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเคราะห์น้อย ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

แถบนี้ประกอบด้วยดาวเคราะห์น้อยหลาย…