จริงหรือไม่? เมื่อมองลงมาที่โลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ เราจะมองเห็นแต่ผืนน้ำ

แมตเธียส เมาเรอร์ (Matthias Maurer) นักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ช…

อ่านต่อ จริงหรือไม่? เมื่อมองลงมาที่โลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ เราจะมองเห็นแต่ผืนน้ำ