หูฟังไร้สาย

ในปี พ.ศ. 2503 สถาบันวิจัย ITT Labs และ NASA ร่วมกันพัฒนาวิทยุสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ การพัฒนาในครั้งนั้นเกิดขึ้น เพราะมีเหตุการณ์ที่นั…