ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทย คว้าเหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล และ AbsoluteWinner รางวัลคะแนนสูงสุด จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023) ณ เมืองโวลอส สาธารณรัฐเฮเลนิก

 รายชื่อเยาวชนผู้ได้รับรางวัล

1. เด็กชายชยพล นนทสูติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง และรางวัล Absolute Winner

2. เด็กชายอภิวิชญ์ ชาญณรงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทอง

3. เด็กชายนันท์ธร กิจผดุง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รางวัลเหรียญทอง

4. เด็กชายณัฐนันท์ เจนยงศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
รางวัลเหรียญเงิน

5. เด็กชายปิติ ธรรมโกวิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รางวัลเหรียญเงิน

สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 (IOAA-Jr 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2566 ณ เมืองโวลอส สาธารณรัฐเฮเลนิก มีตัวแทนจาก 14 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับประเทศไทยอาจารย์ผู้นำทีม ได้แก่ ผศ.ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองหัวหน้าทีม ได้แก่ ดร. นารีมัส เจะและ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี และนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ ดร. มติพล ตั้งมติธรรม จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และอาจารย์กุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ มูลนิธิ สอวน.