ดาวศุกร์

นักวิทยาศาสตร์เคยตั้งสมมติฐานว่า ในช่วงต้นของระบบสุริยะ ดาวศุกร์เย็นกว่านี้และมีมหาสมุทรเช่นเดียวกับโลก

เชื่อกันว่า มหาสมุทรของดาวศุกร์หายไปเนื่องจากกระบวนการ ภาวะเรือ…