องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในยุคนี้ หากพูดถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและความสำเร็จในการสำรวจอวกาศ ต้องถือว่าจีนเป็นประเทศระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งทางจีนมีหน่วยงานที่ชื่อว่า องค์การอวกาศแ…