ในยุคนี้ หากพูดถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและความสำเร็จในการสำรวจอวกาศ ต้องถือว่าจีนเป็นประเทศระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งทางจีนมีหน่วยงานที่ชื่อว่า องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการจัดการอากาศยานพลเรือนและความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการที่สอดคล้องกันกับนโยบายของรัฐบาลจีน บริหารจัดการให้อุตสาหกรรมกิจการการบินและอวกาศมั่นคง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการบินและอวกาศระหว่างประเทศ

ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะพัฒนาประเทศด้วยการเร่งพัฒนา อุตสหกรรมอวกาศ โดยจะเพิ่มศักยภาพความสามารถพื้นฐานของอุตสาหกรรมอวกาศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีที่สำคัญและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โครงการที่สำคัญ ๆ เช่น การสำรวจดวงจันทร์ ระบบนำทางดาวเทียม Beidou ระบบสังเกตการณ์โลกความละเอียดสูง โครงการยานนำส่งรุ่นใหม่ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างรอบด้าน

ขอบเขตความร่วมมือหลักในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2567 – 2572)

วิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนจะเปิดกว้างมากขึ้น โดยจะดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

▪︎ การก่อสร้าง “One Belt, One Road” ทางเดินข้อมูลเชิงพื้นที่รวมถึงการสังเกตการณ์ดาวเทียม การแพร่ภาพผ่านดาวเทียม ▪︎ การพัฒนาระบบการนำทางและการบอกพิกัดตำแหน่ง และการพัฒนาการประยุกต์ใช้
▪︎ การสร้างดาวเทียมสำรวจระยะไกลกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ )
▪︎ องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ภารกิจกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กและการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
▪︎ ความร่วมมือทางเทคโนโลยี โครงการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร
▪︎ การก่อสร้างห้องปฏิบัติการอวกาศ สถานีอวกาศ
▪︎ การพัฒนาดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศ ดาวเทียมสำรวจระยะไกล และมีศักยภาพในด้านการบรรทุกลำเลียง
▪︎ การตรวจสอบขยะอวกาศ การแจ้งเตือน การบรรเทา รวมไปถึงการป้องกัน
▪︎ การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศ นโยบายอวกาศ และมาตรฐานการบินและอวกาศ
▪︎ การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรในสาขาการบินและอวกาศ

เห็นได้ว่า ทางประเทศจีนเดินหน้าการพัฒนาด้านอวกาศอย่างเอาจริงเอาจัง และเริ่มสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยของเราเองก็ได้สร้างความร่วมมือกับทางจีนในหลายเรื่อง โดยล่าสุดไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศเชิงลึก (DSEL) องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA) ภายใต้โครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ (International Lunar Research Station) เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจอวกาศ ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนอื่นๆ

เราคงต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่า ในอีก 5 ปีนี้จะมีความก้าวหน้าอะไรในวงการอวกาศเกิดขึ้นบ้างครับ


อ้างอิงข้อมูล
ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวง อว.

องค์การอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNSA)