หลังจากเมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา #ยานสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ-6 (Chang’e-6) ของจีน สามารถลงจอดบริเวณด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จ

ในวันนี้ (4 มิ.ย. 67) ยานฉางเอ๋อ-6 ได้รวบรวมตัวอย่างเสร็จสิ้น และเคลื่อนตัวออกจากพื้นผิวดวงจันทร์ นับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถเก็บตัวอย่างบนด้านไกลของดวงจันทร์ได้สำเร็จ

ภาพธงชาติจีน ถูกกางออกบนพื้นดินของดวงจันทร์ หลังจากภารกิจรวบรวมตัวอย่างเสร็จสิ้น กลายเป็นธงชาติแรกผืนแรกที่ได้ปรากฎบนด้านไกลของดวงจันทร์

👨‍🚀 อ้างอิงข้อมูล Chinese Embassy in Fiji