แมตเธียส เมาเรอร์ (Matthias Maurer) นักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ชาวเยอรมัน ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) ซึ่งได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นักบินอวกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้มาบอกเล่าถึงชีวิตการทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาติ ผ่านคำถามจากเยาวชนที่สนใจเรื่องอวกาศ

“เมื่อเรากำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 400 กิโลเมตร และผมเชื่อว่าเราสามารถเห็นรัศมีรอบสถานีอวกาศนานาชาติประมาณ 2,000-3,000 กิโลเมตร ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นโลกทั้งใบ แต่เราเห็นเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ของโลก ตัวอย่างเช่น เรามักจะเคลื่อนผ่านสหรัฐอเมริกาแล้วข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างแอฟริกาและละตินอเมริกา จากนั้นจึงเดินทางต่อไประหว่างแอฟริกากับแอนตาร์กติกา และออสเตรเลีย”

“โดยพื้นฐานแล้ว ระหว่างสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เราจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากน้ำ เพราะ 71% ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำ ทำให้ผมเข้าใจภาพได้ดีเมื่ออยู่บนอวกาศ และจริงๆ แล้วเรามักจะบินอยู่เหนือน้ำเกือบตลอดเวลา”

“แต่ว่าการเคลื่อนผ่านจากแอฟริกาผ่านเทือกเขาหิมาลัย ผมได้เห็นเทือกเขาหิมาลัยจากบนสถานีอวกาศ เอเชีย และญี่ปุ่น เป็นทางผ่านที่ยาวไกลและสวยงามมาก”