ครอบครัวระบบสุริยะ

มวลของสมาชิกในระบบสุริยะ

  • ดวงอาทิตย์ 85%
  • เหล่าดาวเคราะห์ 135%
  • เหล่าดาวหาง 01%
  • บริวารของดาวเคราะห์ 00005%
  • ดาวเคราะห์น้อย 0000002%
  • อุกกาบาต 0000001%

องค์ประกอบของระบบสุริยะ

ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และเหล่าสมาชิกโคจรโดยรอบ คือ ดาวเคราะห์ 8 ดวง บริวารของดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาต เมื่อเปรียบเทียบมวลของสมาชิกในระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์มีมวลมากที่สุดถึง 99.85% ขณะที่ดาวเคราะห์ทุกดวงรวมกัน มีมวลเพียง 0.135% ซึ่งดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงเป็น 2.5 เท่า ของมวลดาวเคราะห์อื่นๆ ทุกดวงรวมกัน

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ แผ่พลังงานออกไปในระบบสุริยะโดยรอบ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตำแหน่งของระบบสุริยะในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง อยู่ในอาณาจักรแห่งดวงดาว ที่เรียกว่า กาแล็กซี่ทางช้างเผือก (The Milky Way) หรือกาแล็กซี่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดาวฤกษ์มากมายประมาณ 200,000 ล้านดวง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสง ระบบสุริยะอยู่ห่างจากศูนย์กลางราว 32,600 ปีแสง ดวงอาทิตย์พาเหล่าบริวารโคจรครบรอบกาแล็กซี่ในเวลา 225 ล้านปี

เมื่อมองจากอวกาศเหนือขั้วเหนือของดวงอาทิตย์ สมาชิกในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาไปทางเดียวกัน ดาวเคราะห์ทั้งหลาย ต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ในระนาบใกล้เคียงกันกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งเรียกว่า ระนาบสุริยะวิถี (Ecliptic)

กำเนิดระบบสุริยะ

สันนิษฐานว่าระบบสุริยะมีกำเนิดมาจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดมหึมาที่หมุนรอบศูนย์กลางเมื่อประมาณ 5,000 ล้านปีก่อน มวลสารหมุนวนทำฝห้มีลักษณะเป็นจานแบน เมื่ออุณหภูมิรอบนอกค่อยๆ เย็นตัวลง มวลสารรวมตัวกันเกิดเป็นดาวเคราะห์และสมาชิกบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปทางเดียวกันและอยู่ในระนาบใกล้เคียงกัน เช่นในทุกวันนี้

ประเภทของดาวเคาระห์ในระบบสุริยะ

  • ดาวเคราะห์ชั้นใน (Inner Planets)

เป็นกลุ่มดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลก (The Terrestrial Planets) คือมีพื้นผิวเป็นหินแข็งอย่างโลก ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ขณะที่ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร มีบรรยากาศห่อหุ้มชัดเจน แต่ดาวพุธเกือบไม่มีบรรยากาศเลย

  • ดาวเคราะห์ชั้นนอก (Outer Planets)

เป็นกลุ่มดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายดาวพฤหัสบดี (The Jovian Planets) คือเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ ซึ่งอาจมีแกนแข็งอย่างเล็กอยู่ที่ใจกลาง และมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลก ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน