หูของเรา ได้ยินเสียงจากการสั่นสะเทือนของอนุภาคในอากาศ เสียงสามารถเดินทางผ่านคลื่นที่เป็นตัวกลางรอบตัวเรา

แต่ในอวกาศ ซึ่งอยู่ในสภาวะสุญญากาศเกือบสมบูรณ์ คลื่นเสียงไม่สามารถแพร่กระจายในลักษณะเดียวกับบนโลก นั่นหมายความว่า โดยทั่วไปแล้ว ในอวกาศเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย เพราะเสียงเป็นคลื่นกล (Mechanical wave) ต้องการตัวกลางที่เป็นโมเลกุลเพื่อส่งผ่านไป แต่อวกาศไม่มีโมเลกุลเพียงพอที่จะส่งผ่านคลื่นเสียงได้

ส่วนภายในสถานีอวกาศ นักบินอวกาศสามารถได้ยินเสียง เพราะมีอากาศสำหรับหายใจ ทำให้สามารถได้ยินเสียงต่าง ๆ เช่น การทำงานของอุปกรณ์ และการสื่อสารกับโลก เสียงเหล่านี้ ถูกส่งผ่านการสั่นสะเทือนภายในสถานีอวกาศ และส่งถึงหูของนักบินอวกาศ

อ้างอิงข้อมูล: Cool Cosmos