ดวงจันทร์ไอโอ

ดวงจันทร์ไอโอ (Io) เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี โดยภาพนี้ได้รับการประมวลผลจากข้อมูลดิบของกล้องจูโนแคม (JunoCam) ด้านที่เป็นช่วงเวลากลางคืน มองเห็นแสงท้อนจากดวงอาทิ…