ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ (Moon) เป็นดาวบริวารตามธรรมชาติของโลก อยู่ห่างออกไปเฉลี่ยประมาณ 384,400 กิโลเมตร ดวงจันทร์มีแกนกลาง (core) ชั้นแมนเทิล (mantle) และชั้นเปลือก (crust) ที่แตกต่างกันต…

บนดวงจันทร์มีน้ำอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง โดยน้ำที่พบบนดวงจันทร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ำแข็งที่ขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยเฉพาะในเงามืดที่ไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์ นอกจาก…

วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละปี ดวงจันทร์ดาวบริวารของโลก ก็ยังมีหน้าตาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน

หลุมอุกกาบาตต่าง ๆ ก็ยังอยู่ถาวรแบบนั้น แต่ว่าดวงจันทร์ไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้มาตั้ง…