เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)

เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard) อลัน เชพเ…

อ่านต่อ เฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของนักบินอวกาศ อลัน เชพเพิร์ด (Alan Shepard)