แอลีน มารี คอลลินส์

แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

คอลลิน เกิดที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา...