แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

คอลลิน เกิดที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเว็บส์เตอร์

พ.ศ. 2522 คอลลินส์ เข้าเป็นนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2533 คอลลินส์ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนักบินอวกาศของนาซา

พ.ศ. 2538 คอลลินส์ เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่ได้ขึ้นไปกับกระสวยอวกาศเพื่อปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศเมียร์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2542 คอลลินส์ เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคับการยานอวกาศ STS-93 Columbia

คอลลินส์ เกษียณจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 2548 โดยหลังจากนั้น คอลลินส์ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งคราวในฐานะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการปล่อยและลงจอดของกระสวยอวกาศให้กับสถานีโทรทัศน์ CNN