แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) นักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

คอลลิน เกิดที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเว็บส์เตอร์

พ.ศ. 2522 คอลลินส์ เข้าเป็นนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2533 คอลลินส์ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนักบินอวกาศของนาซา

พ.ศ. 2538 คอลลินส์ เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่ได้ขึ้นไปกับกระสวยอวกาศเพื่อปฏิบัติหน้าที่บนสถานีอวกาศเมียร์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2542 คอลลินส์ เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคับการยานอวกาศ STS-93 Columbia

คอลลินส์ เกษียณจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม 2548 โดยหลังจากนั้น คอลลินส์ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งคราวในฐานะนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการปล่อยและลงจอดของกระสวยอวกาศให้กับสถานีโทรทัศน์ CNN