เด็กไทยเจ๋ง ! คว้าอันดับ 3 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA

เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ‘ทีมกาแล็กติก 4’ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) …

อ่านต่อ เด็กไทยเจ๋ง ! คว้าอันดับ 3 แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ผู้ช่วยนักบินอวกาศของ NASA