NGC 4921

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ได้เผยแพร่ภาพถ่ายกาแล็กซีรูปกังหัน NGC 4921

กล้องฮับเบิลถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน ช่วยให้เห็นรายละเอียดมากมายในกาแล็ก…