ทีม Cansit nong Cansat จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2024 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการประดิษฐ์และออกแบบจรวด (ROCKET) และ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม (CANSAT) ที่ทนต่อสภาพอากาศ และมีแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก

การแข่งขันในปีนี้ทีมที่สามารถทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ทีม Cansit nong Cansat จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลรางวัลประเภท CANSAT มีดังนี้
– รางวัล Best CANSAT Award
ทีม Cansit nong Cansat
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
– รางวัล Technique Award
ทีม 3rd time’s the charm
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
– รางวัล Best Failure Award
ทีม MELOR LYONORS
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

และผลรางวัลประเภท ROCKET มีดังนี้
– รางวัล Best ROCKET Award
ทีม V atmosphere
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
– รางวัล ROCKET Mission Award
ทีม COW IS BACK
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
– รางวัล Aerodynamics design Award
ทีม V atmosphere
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
– รางวัล Deployment Award
ทีม Cansit nong Cansat
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน
▪️ UNISEC Thailand
▪️ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด
▪️ คุณธีระเดช จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
▪️ คุณชนินทร์ โกมลยุทธแพทย์
ประธานสมาคมนายจ้างบัญชีแห่งประเทศไทย