เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำสหรัฐอเมริกา และ บิล เนลสัน ผู้บริหารของ NASA ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงอาร์ทิมิส (Artemis Accords) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ NASA วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ทำให้สโลวาเกีย เป็นประเทศที่ 42 ที่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ทิมิส ซึ่งใช้กำหนดเป็นแนวทางความร่วมมือในการสำรวจอวกาศระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมในโครงการอาร์ทิมิส (Artemis Program) ของนาซา

ข้อตกลงดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญาอวกาศและข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงอนุสัญญาการลงทะเบียน ข้อตกลงการช่วยเหลือและส่งคืน แนวปฏิบัติและบรรทัดฐานความรับผิดชอบของนาซาและพันธมิตร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณะชน

ในส่วนของประเทศไทย ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ทิมิส เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการของหน่วยงานของรัฐ ที่จะมาร่วมดำเนินการในโครงการอาร์ทิมิส ซึ่งตอนนี้ทางสหรัฐฯ เร่งสอบติดตามสอบถามมาถึงประเทศไทยอยู่เป็นระยะ

ข้อมูลอ้างอิง: NASA
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-slovakia-as-new-artemis-accords-signatory/