ดวงจันทร์ไอโอ (Io) เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี โดยภาพนี้ได้รับการประมวลผลจากข้อมูลดิบของกล้องจูโนแคม (JunoCam) ด้านที่เป็นช่วงเวลากลางคืน มองเห็นแสงท้อนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา ยานอวกาศจูโน (Juno) ได้บินโฉบเข้าใกล้ดวงจันทร์ไอโอ ที่ระดับความสูง 1,505 กิโลเมตร

ไอโอ เป็นหนึ่งในสี่ของดวงจันทร์กาลิเลโอ (Galilean moons) ดวงจันทร์ดวงนี้เต็มไปด้วยภูเขาไฟที่กำลังปะทุและพร้อมปะทุ บนพื้นผิวมีลาวาและกำมะถัน มีอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวอยู่ที่ -130 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณที่เกิดภูเขาไฟปะทุก็จะร้อนจัดถึง 1,600 องศาเซลเซียส