แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) นักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ

แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 249…

อ่านต่อ แอลีน มารี คอลลินส์ (Eileen Marie Collins) นักบินอวกาศหญิงคนแรกที่เป็นผู้บังคบการยานอวกาศ