จิอากิ มุไค (Chiaki Mukai) นักบินอวกาศหญิงญี่ปุ่นคนแรกที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศ บนสถานีอวกาศนานาชาติถึงสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2541

จิอากิ มุไค เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ในเมืองจังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายหญิงเคโอ (Keio Girls Senior High School)

ต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2520 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยาในปี พ.ศ. 2531 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)

จิอากิ มุไค เริ่มทำงานเป็นศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ได้รับใบวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากสมาคมศัลยแพทย์แห่งญี่ปุ่น (Japan Surgical Society)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2528 จิอากิ มุไค ได้รับการคัดเลือกจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เป็นหนึ่งในสามผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การทดลอง (Payload Specialists) ของญี่ปุ่น ได้เป็นนักบินอวกาศสำรองของภารกิจ STS-47 เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำหนัก

ในที่สุด วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เธอได้ออกบินเป็นครั้งแรกไปในภารกิจ STS-65 ซึ่งเป็นภารกิจที่ขึ้นบินสู่อวกาศด้วยกระสวยอวกาศโคลัมเบีย (Space Shuttle Columbia)โดยปล่อยจากศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเธอยังได้ขึ้นบินเป็นครั้งที่สองในภารกิจ STS-95 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 โดยกระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี (Space Shuttle Discovery) อีกด้วย

นอกจากนี้ จิอากิ มุไค ยังเคยเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมบรรยายในกิจกรรม Symposium “WOMEN IN LIMITLESS SPACE” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ กรุงเทพฯ


ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiaki_Mukai
http://iss.jaxa.jp/en/astro/biographies/mukai/index.html